Danmark & Norden
 Trendeduc tilbyder ekspertbistand inden for uddannelses- og arbejdsmarkedsanalyser, nationalt og internationalt.   (Trendeduc has expertise in the area of educational and labour market analysis)

- analyser af uddannelser og arbejdsmarked

- analysis of educational and labour market


TRENDEDUC – UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSANALYSER


Kurt Johannesen er seniorrådgiver, foredragsholder og uddannelsesforsker


Han har i en menneskealder arbejdet som embedsmand og konsulent inden for området:

Uddannelses- og arbejdsmarkedsplanlægning.


Han er nu tillige igang med en afhandling om uddannelsesudvikling i 25 lande siden alfabetiserigen tog fart i 1700-tallet. Der fokuseres mest på de sidste 50 År


Henvendelse:


johannesen@trendeduc / +45 2637 1310


Højstens Alle 1 / 2605 Brøndby / Denmark


Kurt Johannesen is Senior Advisor, lecturer and education researcher

His area of research is educational and labour market planning


johannesen@trendeduc / +45 2637 1310


Højstens Alle 1 / 2605 Brøndby / Denmark


 

KURT JOHANNESEN


Trend Educ / analyser af uddannelser og arbejdsmarked / +45 2637 1310  / johannesen@trendeduc.dk
Trendeduc © All rights reserved