Danmark & Norden
 Trendeduc tilbyder ekspertbistand inden for uddannelses- og arbejdsmarkedsanalyser, nationalt og internationalt.   (Trendeduc has expertise in the area of educational and labour market analysis)

- analyser af uddannelser og arbejdsmarked

- analysis of educational and labour market

 

Trend Educ / analyser af uddannelser og arbejdsmarked / +45 2637 1310 / johannesen@trendeduc.dk

 

 

 

TRENDEDUC – UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSANALYSER

 

Kurt Johannesen er seniorrådgiver, foredragsholder og uddannelsesforsker

 

Han har i en menneskealder arbejdet som embedsmand og konsulent inden for området:

Uddannelses- og arbejdsmarkedsplanlægning.

 

Han er nu tillige igang med en afhandling om uddannelsesudvikling i 25 lande siden alfabetiserigen tog fart i 1700-tallet. Der fokuseres mest på de sidste 50 År

 

Henvendelse:

 

johannesen@trendeduc / +45 2637 1310

 

Højstens Alle 1 / 2605 Brøndby / Denmark

 

 

 

 

 

Kurt Johannesen is Senior Advisor, lecturer and education researcher

His area of research is educational and labour market planning

 

johannesen@trendeduc / +45 2637 1310

 

Højstens Alle 1 / 2605 Brøndby / Denmark

 

 

 

 

 

KURT JOHANNESEN

 

Trendeduc © All rights reserved